Monday, 24 October 2011

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi


PENGENALAN Pemikiran Aras Tinggi (KBAT/HOT) merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. KBAT merupakan aras yang paling tinggi dalam hieraki proses kognitif. Ianya berlaku apabila seseorang mendapat maklumat baru, menyimpan dan memeri, menyusun, serta mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada dan akan memanjangkan maklumat itu untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit. Bereiter & Scardamalia (1987) – dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, pelajar perlu dilatih mengambil bahagian dalam menentukan objektif, mewujudkan wacana, menentukan tindakan motivasi, analitik dan inferens yang dinamakan ‘literasi tinggi’ (highliteracy).
KBAT Tiga jenis KBAT yang penting:
a) Menjana – menjanakan alternatif, dan kombinasi idea
b) Menjelaskan idea – menjelaskan idea dan menganalisis alasan
c) Menilai kemusabahan idea – Menilai maklumat asas, menilai inferensi (kegunaan bukti), dan menilai inferensi ( deduksi) 

CARA PENGAJARAN Pendekatan mengajar KBAT ialah
1) Mengajar KBAT – dalam konteks secara langsung di luar kurikulum.
2) Mengajar berfikir – menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum
3) Penyebatian – menyusun semula pengajaran untuk mengajar KBAT secara eksplisit

Strategi yang boleh digunakan dalam penggunaan KBAT ialah seperti:
1) Soalan terbuka
2) Teknik Penyoalan
3) Perbincangan
4) Metakognisi
5) Pengurusan Grafik
6) Kaedah Penyelesaian masalah

0 comments:

Post a Comment